Kestävän tuotannon malli

Biolinjan biokaasulaitos toimii osana kestävän tuotannon mallin mukaista kalankasvatusta ja kasvihuoneviljelyä. Kokonaisuuteen kuuluu myös biokaasulaitoksen vieressä sijaitseva bioöljyn tuotantolaitos