Biolinja ilmakuva

Biolinjan palvelut

Käsittelemme teollisuuden ja yhdyskuntien ja maatalouden orgaanisia jätteitä kuten:

  • kauppojen, ravintoloiden ja kotitalouksien pakattu ja pakkaamaton biojäte

  • rasvat ja proteiinipitoiset jätteet

  • vihannes- ja puutarhajätteet

  • eläinlannat

  • meijeri- ja panimoteollisuuden jätteet

  • elintarviketeollisuuden sivutuotteet 3. luokka
Vastaanotamme lisäksi

Tiilijätettä

Tiilijäte on savitiiliä, kalkkihiekkatiiliä (Kahi), kevytbetonia (Siporex, Leca-harkot), muurauslaastia, laattoja, ei kuitenkaan koko kuormaa pelkästään laattoja tai kaakeleita. Tiilijätteen mukana voi olla alle 150 mm seulakokoista betonipalaa. Tiilijäte ei saa sisältää asbestia, raskasmetalleja, PCB:tä tai muita ongelmajätteitä. Kuorma puretaan hyötyjätekentälle tiilijätteelle merkitylle paikalle.

Asfalttijätettä

Asfalttijäte on tiealueiden bitumilla tai vastaavalla aineella sidotun kulutuskerroksen rakentamisessa tai purkamisessa syntyvää jätettä, joka sisältää bitumia tai mineraaliöljyä.

Puutarhajätettä yrityksiltä

Puutarhajäte lajiteltuina oksiin ja risuihin, jotka haketetaan energiantuotantoon sekä lehtiin ja haravointijätteeseen, joka kompostoidaan maanparannusaineeksi.

Hinnastoon tästä linkistä

Yhteistyössä Uudenkaupungin kaupungin kanssa vastaanotamme lajiteltua puutarhajätettä kotitalouksilta maksutta tiettyinä vastaanottopäivinä. Sovituista vastaanottopäivistä ilmoitetaan Biolinjan ja kaupungin nettisivuilla sekä vaaka-asemalla.

Oksat ja risut

  • haketetaan energiantuotantoon

Lehdet ja haravointijäte

  • kompostoidaan